Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí Brno


Již po několika pracovních schůzkách s vedením organizace jsem věděl že video pro Domov seniorů hodlám pojmout jinak.

Velice pokrokový pan ředitel, mně rozhodně nenutil do žádné nekonečně dlouhé prezentace. Nebyl jsem tlačen do fádní osnovy okořeněné komentářem známého nebo známějšího herce, které od sebe s oblibou kopírují a prezentují zařízení podobného charakteru.

Jednalo se o jedinečnou možnost pojmout hlavní téma formou příběhu.

Hlavním cílem bylo, citlivě upozornit na palčivý problém pocitu viny většiny rodinných příslušníků, kteří jsou nuceni umístit své nejbližší do Domova pro seniory. Samotná prezentace zařízení byla záměrně druhořadá.