Archiv kategorií: Blog

Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí Brno


Již po několika pracovních schůzkách s vedením organizace jsem věděl že video pro Domov seniorů hodlám pojmout jinak. Velice pokrokový pan ředitel, mně rozhodně nenutil do žádné nekonečně dlouhé prezentace. Nebyl jsem tlačen do fádní osnovy okořeněné komentářem známého nebo známějšího herce, které od sebe s oblibou kopírují a prezentují zařízení podobného charakteru. Jednalo se o jedinečnou možnost pojmout hlavní téma formou příběhu. Hlavním cílem bylo, citlivě upozornit na palčivý problém pocitu viny většiny rodinných příslušníků, kteří jsou nuceni umístit své nejbližší do Domova pro seniory. Samotná prezentace zařízení byla záměrně druhořadá.

Zakázka pro internetovou prezentaci AS LASER WELDING


AS LASER WELDING Díky možnosti fotografovat unikátní prototyp svařovacího robota, jsem měl jedinečnou příležitost seznámit se s tímto pro mě až futuristickým dílem. Krasavec složený z karbonu, špičkové elektroniky a moderní technologie má název Infinite. Jedná se o mobilní zařízení určené k opravě vstřikovacích forem a strojních součástí, navařováním materiálu. Téměř kompletní vybavení mého fotostudia bylo převezeno do výrobních prostor firmy, kde bylo z technických důvodů nutné fotografování zrealizovat. Za asistence realizačního týmu tvůrců stroje, se po bezmála deseti hodinách, úspěšně podařilo nafotit sérii propagačních snímků dle zadání. Po nezbytné retuši a grafické úpravě fotografií je dílo hotovo. www.aslaserwelding.cz