Propagační spoty

Reklamní spoty nemusí být realizovány vždy jen pro televizi.

I webovou stránku společnosti může oživit krátký filmový spot, který v desítkách sekund o vaší firmě, produktu nebo nabídce řekne vše.